• Kérjük az alábbi dokumentumokat hozza magával az átírási ügylet lebonyolításához:
  • adás-vételi szerződés
  • eredeti forgalmi engedély
  • eredeti törzskönyv
  • kötelező felelősség biztosítás igazolása
  • eredetiség vizsgálat (helyben elvégezhető)
  • személyi okmányok
  • meghatalmazás (megbízás esetén)
  • valamint cég esetén még:
  • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat
  • aláírási címpéldány
  • adószám