Kérjük az alábbi dokumentumokat hozza magával az átírási ügylet lebonyolításához:

 • adás-vételi szerződés
 • eredeti forgalmi engedély
 • eredeti törzskönyv
 • kötelező felelősség biztosítás igazolása
 • eredetiség vizsgálat (helyben elvégezhető)
 • személyi okmányok
 • meghatalmazás (megbízás esetén)
 • valamint cég esetén még:
 • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat
 • aláírási címpéldány
 • adószám